Prisijunkite


VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ GAMYBOS, PRAMONĖS
PASKIRTIES (7.8.) PASTATO REKONSTRAVIMO Į ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES (7.2.) PASTATĄ DRUJOS G. 2, VILNIUS, PROJEKTAVIMĄ IR NUMATOMUS KOREGUOTI DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS

Viešasis susirinkimas vyks 2021-09-07, 17.00 val.


Registruojantis sutinku, kad mano pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi šio viešo susirinkimo organizavimo tikslu. Susipažinti su detalesne informacija, kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys, galite kreipdamiesi el. paštu: eimantas@aketuriarchitektai.lt